Staff yr ysgol 2023-24/ School staff 2023-24

Kathryn Penhale Pennaeth Gweithredol

Athrawes Meithrin / Derbyn  (0.4)

Acting Headteacher

Nursery / Reception class teacher (0.4)

Delith Battenbough Dirprwy Bennaeth Gweithredol

CADY

Athrawes Blwyddyn  1/2

Acting Deputy Head

ALNCO

Year 1/2 teacher

Mair Rees  Athrawes Blwyddyn 5 / 6

Year 5 / 6 teacher 

Katie Jones Athrawes Blwyddyn 3 / 4

Year 3 / 4 teacher

Sophie Watts Athrawes  Meithrin/ Derbyn (0.6)

Nursery / Reception teacher (0.6)

Llinos Humphreys Cynorthwywraig

Teaching assistant

Mair Jones Cynorthwywraig

Teaching assistant

Abigail Davies Cynorthwywraig

Teaching assistant

 Bethan Francis  Cynorthwywraig

Teaching assistant

 Stacey Harris  Cynorthwywraig

Teaching assistant

   

Angela Salter 

Swyddog Gweinyddol /  ELSA

Administrative Officer / ELSA

Verena Griffiths

Glanhawraig

Cleaner

Sylvia Hunter

Glanhawraig

Cleaner

Elaine Burgess Gofalwraig

Caretaker