Polisiau a dogfennau/ Policies and Documents

Blaenoriaethau’r Ysgol 2023-24 – School Priorities for 2023-24

Cynllun GDD/ PDG Plan

Diogelwch plant- Safeguarding and Child Protection 

Cytundeb Preifatrwydd 

Privacy contract

NPTCBC Community School Admission Arrangements 2023-24

CNPT Derbyniadau i ysgolion Cymunedol 2023-24

NPTCBC Community School Admission Arrangements 2024-25

CNPT Derbyniadau i Ysgolion Cymunedol 2024-25

Polisi Presenoldeb/Attendance Policy

Polisi Gwrth fwlio/Anti bullying Policy

Gwobrwyon, ataliadau a Disgyblaeth 

Data Protection Policy

YGGBD- Cynllun Cydraddoldeb Strategol a mynediad

Polisi Cwynion- Complaints policy

Adroddiad Blynyddol llywodraethwyr 2022-23 Annual Governors report

Prosbectws Ysgol 2023-24 School Prospectus

Gwisg Ysgol/School Uniform

Polisi Meddyginiaeth/ Medication policy