Llythyron - Letters

5.11.23 Cylchlythyr/Newsletter

Nosweithiau rhieni

Logo’r Urdd

22.9.23 Cylchlythyr

Cau’r ysgol/ School closure

17. 2. 23 Cylchlythyr/ Newsletter

23.12.22 Cylchlythyr/ Newsletter

Bl 5 & 6 Llythyr Cyclecraft/ Year 5&6 Cyclecraft letter

Cogurdd

Penalty Notice

Hysbyseb Cosb

Prydau Ysgol am Ddim Bl 1 a 2

Free School Meals for Year 1 and 2 Pupils

Presenoldeb/ Attendance

Cyflwyniad i Rieni/ Presentation for Parents meeting

PPT ADY/ ALN PPT

Cytundeb GDPR

Ymatebion Holiadur Rhieni/ Parent questionnaire responses

GDPR Agreement

Cylchlythyr Medi / September Newsletter

Cylchlythyr Tachwedd / November newsletter