Staff yr ysgol- School staff

Kathryn Penhale Pennaeth Gweithredol

Athrawes Meithrin (0.5)

Acting Headteacher

Nursery teacher (0.5)

Delith Battenbough Dirprwy Bennaeth Gweithredol

CADY

Athrawes Blwyddyn  2

Acting Deputy Head

ALNCO

Year 2 teacher

Mair Rees (0.6)

a

Tanwen Jones (0.4)

Athrawon Blwyddyn 5 a 6

Year 5 and 6 teachers 

Katie Jones Athrawes Blwyddyn 3 a 4

Year 3 and 4 teacher

Sophie Watts Athrawes  Derbyn a Blwyddyn 1

Reception and Year 1 teacher

Llinos Humphreys Cynorthwywraig

Teaching assistant

Mair Jones Cynorthwywraig

Teaching assistant

Abigail Davies Cynorthwywraig

Teaching assistant

 Bethan Francis  Cynorthwywraig

Teaching assistant

 Stacey Harris  Cynorthwywraig

Teaching assistant

Heather Best Cynorthwywraig

Teaching assistant

Lucy Stokes Cynorthwywraig

Teaching assistant

Angela Salter Ysgrifenyddes/ Cynorthwywraig

Secretary/ Teaching assistant

Verena Griffiths

Sylvia Hunter

Glanhawyr

Cleaners

Elaine Burgess Gofalwraig

Caretaker