Staff yr ysgol- School staff

Kathryn Penhale Pennaeth Gweithredol

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Acting Headteacher

Year 5 and 6 teacher (0.4)

Delith Battenbough Dirprwy Bennaeth Gweithredol

CADY

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

Acting Deputy Head

ALNCO

Year 1 and 2 teacher

Mair Rees Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Year 5 and 6 teacher (0.6)

Tomos Parry Athro Blwyddyn 3 a 4

Year 3 and 4 teacher

Katie Jones Athrawes Meithrin a Derbyn

Nursery and Reception teacher

Llinos Humphreys Cynorthwywraig

Teaching assistant

Mair Jones Cynorthwywraig

Teaching assistant

Abigail Davies Cynorthwywraig

Teaching assistant

 Bethan Francis  Cynorthwywraig

Teaching assistant

 Stacey Harris  Cynorthwywraig

Teaching assistant

Angela Salter  Ysgrifenyddes/ Cynorthwywraig/ Gofalwraig

Secretary/ Teaching assistant/ Caretaker

Verena Griffiths Glanhawraig

Cleaner

Sylvia Hunter Glanhawraig

Cleaner