Polisiau a dogfennau/ Policies and Documents

Diogelwch plant- Safeguarding and Child Protection 

Cytundeb Preifatrwydd 

Privacy contract

NPTCBC Community School Admission Arrangements Determined 2022-23

CNPT Derbyniadau i ysgolion Cymunedol 2022-23

Polisi Presenoldeb/Attendance Policy

Polisi Gwrth fwlio/Anti bullying Policy

Gwobrwyon, ataliadau a Disgyblaeth 

Data Protection Policy

YGGBD- Cynllun Cydraddoldeb Strategol a mynediad

Polisi Cwynion- Complaints policy

Cynllun GDD/ PDG Plan

Adroddiad Blynyddol llywodraethwyr 2021-22 Annual Governors report

Prosbectws Ysgol 2022-23 School Prospectus

Gwisg Ysgol/School Uniform

Polisi Meddyginiaeth/ Medication policy