CRAFF/ PTA

 Croeso i dudalen CRAFf.

Dyma beth rydyn wedi llwyddo i brynu i’r ysgol mor belled:

Welcome to PTA’s homepage. This is what we’ve bought for the pupils…so far:

  • Offer Chwarae a dringo/   Play/ Climbing circuit for the school yard
  • Teledu i ddosbarth 5 a 6/ Tv for Year 5 and 6 class
  • Sustem sain i’r buarth / Sound System for the yard
  • Offer chwaraeon i’r buarth / Play equipment for the yard
  • Projector a sgrin i’r neuadd/ Projector and screen for the school hall
  • Blociau Bendigedig a chwpwrdd i ddosbarth 3 a 4 / Building Blocks and cupboard for Year 3 and 4
  • Cyfrannu £270 tuag at drafnidiaeth i wersi nofio/ £270 towards transport for swimming lessons
   

Tudalen weplyfr y Craff / PTA Facebook page