Skip to main content

Staff yr ysgol

Kate Windsor-Brown Pennaeth
Kathryn Penhale

Dirprwy Bennaeth

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Delith Battebough

Athrawes Derbyn, Blwyddyn 1 a 2

SENCO

Mair Rees Athrawes Blwyddyn 3 a 4
Katie Jones Athrawes Meithrin
Llinos Humphreys Cynorthwywraig
Mair Jones Cynorthwywraig
Abigail Davies Cynorthwywraig
 Bethan Francis  Cynorthwywraig
 Stacey Harris  Cynorthwywraig
Angela Salter

Cynorthwywraig/ Ysgrifenyddes/

Gofalwraig

Verena Griffiths Glanhawraig
Sylvia Hunter Glanhawraig