Skip to main content

Staff yr ysgol

Kathryn Penhale

Pennaeth Gweithredol

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

Delith Battenbough

Dirprwy Bennaeth Gweithredol

ALNCO

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

Mair Rees Athrawes Blwyddyn 5 a 6
Tomos Parry Athro Blwyddyn 3 a 4
Katie Jones Athrawes Meithrin a Derbyn
Llinos Humphreys Cynorthwywraig
Mair Jones Cynorthwywraig
Abigail Davies Cynorthwywraig
 Bethan Francis  Cynorthwywraig
 Stacey Harris  Cynorthwywraig
Angela Salter

Cynorthwywraig/ Ysgrifenyddes/

Gofalwraig

Verena Griffiths Glanhawraig
Sylvia Hunter Glanhawraig