Skip to main content

Llywodraethwyr

Cadeirydd y Llywodraethwyr  Mrs Gaynor Smith 
Is-Gadeirydd  Mr. Dafydd Francis 
Pennaeth   Mrs Kate Windsor-Brown  
A.A.Ll. 

 

Mr Stephen Hunt  

Mr Emyr Lewis 

Mrs Gaynor Smith 

 

  Aelodau Cyngor 

Mr Gary James 

 

Aelod Cymunedol 

Mrs Eryl Price 

Mr Jeff Bloffwitch  

Mr. Dafydd Francis 

Rhiant-Lywodraethwyr 

Mrs Sally-Ann Evans 

Mrs Louise Donovan 

Mr Emyr Francis 

 

Athro-Lywodraethwr  Mrs Delith Battenbough